Najlacnejšie havarijné poistenie

Chcem uzavrieť:

Viete o možnostiach ako havarijne poistiť vaše motorové vozidlo? Môže byť havarijná poistka auta aj lacnejšia? Aké havarijné poistenie vozidiel ponúkajú poisťovne? Aké sú výhody a nevýhody, či rozdiely rôznych havarijných poistení?

Dnes má klient na výber viacero možností poistenia motorového vozidla, niektorí uprednostňujú komplexné havarijné poistky kryjúce všetky riziká (krádež, živelné udalosti, haváriu, vandalizmus), iným postačuje havarijné poistenie bez rizika krádeže alebo preferujú poistenie pre prípad krádeže a živelnej udalosti.

Najbežnejším z hľadiska ponuky a uzatvárania je havarijné poistenie na novú hodnotu vozidla, ktoré ponúkajú všetky poisťovne predávajúce produkt havarijného poistenia motorových vozidiel. Každé havarijné poistenie upravujú príslušné poistné podmienky prípadne zmluvné dojednania a okrem základného krytia umožňuje dojednať i rôzne pripoistenia, pričom škála pripoistení sa pri jednotlivých druhoch poistenia líši.

Podobne je to so spoluúčasťou, niektoré poisťovne ponúkajú havarijné poistenie vozidiel s percentuálne vyjadrenou spoluúčasťou v minimálnej výške, napr. 5% min. 65 €, 5% min. 165 €, 2% min. 66 €, 10% min. 330 € alebo spoluúčasťou vyjadrenou paušálnou sumou, napr. 99 €, 199 €, 299 €, či havarijné poistenie bez spoluúčasti (nulová spoluúčasť).

Pri výbere vhodného havarijného poistenia by sa mal klient riadiť aj výškou škody, ktorú poisťovňa považuje za totálnu škodu. Poisťovňa definuje totálnu škodu vyjadrením určitého percenta (napr. 80, 90, 100%)  zo všeobecnej hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti. Čím je percento (výška škody) vyššia, tým je havarijné poistenie pre klienta výhodnejšie.

Najjednoduchšie a najlacnejšie vaše vozidlo môžete poistiť priamo v našich obchodných kanceláriách, kde sme vybavení technicky i personálne na uzatvorenie akéhokoľvek havarijného poistenia.